Rabka Zdrój - kursy Bus
przystanek BUS przy ul. 1-go Maja

JORDANÓW
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
6.30, 8.30, 10.45P, 12.45, 14.45, 17.00, 6.45, 8.45, 11.00, 13.00, 15.00, 17.15, 7.00, 9.00, 11.15, 13.20, 15.20, 18.00, 7.15, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.15, 7.30, 9.45P, 11.45, 13.45, 15.45, 19.00, 7.45, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.15, 8.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 20.00, 8.20, 10.30, 12.30, 14.30, 16.45, 20.10,
SOBOTA
7.00, 11.00, 15.00, 7.15, 11.30, 15.30, 8.00, 12.00, 16.30, 8.30, 12.30, 17.20, 9.00, 13.00, 18.15, 9.35, 13.30, 19.15, 10.00, 14.00, 20.10, 10.30, 14.30,
NIEDZIELA
7.15, 16.15, 8.20, 17.15, 10.15, 18.15, 11.15, 19.15, 12.15, 20.10, 13.20, 14.15, 15.20,
legenda:
nie kursuje 25.12, 31.12, 1.01, w Wielką Niedzielę i Poniedziałek
P - kursuje tylko w poniedziałki


KRAKÓW przez Skomielną B.

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
4.25, 11.55, 5.10, 12.40, 6.05, 14.10, 7.00, 15.10, 7.40, 16.50, 8.30, 9.40, 11.00,
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
6.05, 16.50, 7.40, 19.00, 8.30, 9.40, 11.00, 11.55, 14.10, 15.10,
legenda:
nie kursuje 1.XI, 24 i 25 XII i w Wielką Niedzielę
TEL. 018/26-87-272


KRAKÓW przez Chabówkę

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
4.25, 11.55, 5.10, 12.40, 6.05, 14.10, 7.00, 15.10, 7.40, 16.50, 8.30, 9.40, 11.00,
SOBOTA I NIEDZIELA
6.35, 8.05, 10.00, 12.15, 14.40, 16.30N, 18.30N
legenda:
nie kursuje 25.12 i w Wielką Niedzielę
N - nie kursuje 24 i 31.12 oraz Wielką Sobotę w pozostałe dni świąteczne jak w niedzielę


KASINA WIELKA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
7.22, 8.22, 9.22, 11.22, 13.22, 14.22, 16.22,
SOBOTA
9.22, 11.22, 13.22, 14.22,
legenda:


NOWY TARG (szpital)

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
5.45N, 10.15, 14.20N, 6.15, 10.40, 14.45N, 6.45N, 11.15N, 15.10N, 7.15N, 11.45N, 15.40, 8.15, 12.10N, 16.20N, 8.40N, 12.40, 17.30N, 9.10N, 13.15N, 18.15, 9.45N, 13.40N,
SOBOTA
6.15, 8.15, 10.15, 11.45N, 13.15N, 14.45N, 16.20N, 18.15,
NIEDZIELA
6.15, 13.40N, 15.40, 18.15,
legenda:
nie kursuje 25.12 i w Wielką Niedzielę
N - nie kursuje 24 i 31.12 oraz Wielką Sobotę w pozostałe dni świąteczne jak w niedzielę


OLSZÓWKA
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
7.05, 15.05, 8.05, 16.00, 9.00, 17.00, 10.00, 18.00, 11.00, 19.05, 12.00, 20.05, 13.00, 14.00
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
7.05, 19.05, 8.05, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.0518.00
legenda:


PONICE
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
6.00, 13.15, 6.40, 14.20, 7.10, 15.15, 8.05, 16.15, 9.00, 17.10, 10.00, 18.15, 11.10, 19.15, 12.00,
SOBOTA
6.40, 15.15, 8.05, 16.15, 9.00, 18.15, 10.00, 19.15, 11.10, 20.15, 12.00, 13.15, 14.20
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
6.40, 8.05, 12.00, 14.20, 19.15, 20.15,


RABA WYŻNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
6.35B, 10.30SK, 14.30B, 20.00SK, 7.00S, 11.00S, 15.00SK, 7.30B, 11.30SK, 15.30B, 8.00SK, 12.00S, 16.00SK, 8.30SK, 12.30SK, 16.30SK, 9.00S, 13.00SK, 17.00SK, 9.30SK, 13.30B, 18.00SK, 10.00SK, 14.00S, 19.05SK,
SOBOTA
7.00S, 15.00SK, 8.00SK, 16.00SK, 9.00S, 17.00SK, 10.00SK, 18.00SK, 11.00S, 19.05SK, 12.00S, 13.00SK, 14.00SK,
NIEDZIELA
7.00S, 15.00SK, 19.05SK,
legenda:
nie kursuje 25.12, 31.12, w Wielką Niedzielę i Poniedziałek
S - kurs do Sieniawy
B - kurs do Bielanki
SK - kurs do Sieniawy-skrzyżowanie


SKAWA DOLNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
4.50J, 12.00, 17.05, 6.05, 13.00, 18.05, 7.07, 13.15J, 19.07, 8.10, 14.07, 20.10, 9.20, 14.40, 21.30J, 10.00, 15.07, 10.25, 15.35 11.00, 16.05,
SOBOTA
7.07, 18.05, 8.10, 19.07, 10.00, 20.10, 11.00, 12.00, 13.00, 14.07, 15.07,
NIEDZIELA
6.55, 20.10, 8.10, 9.20, 11.00, 14.07, 15.07, 18.05, 19.07,
legenda:
J - jedzie do Jordanowa


SKAWA GÓRNA
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
4.50J, 12.00, 17.05, 6.05, 13.00, 18.05, 7.07, 13.15J, 19.07, 8.10, 14.07, 20.10, 9.20, 14.40, 21.30J, 10.00, 15.07, 10.25, 15.35, 11.00, 16.05,
SOBOTA
7.07, 18.05, 8.10, 19.07, 10.00, 20.10, 11.00, 12.00, 13.00, 14.07, 15.07,
NIEDZIELA
6.55, 20.10, 8.10, 9.20, 11.00, 14.07, 15.07, 18.05, 19.07,
legenda:
J - jedzie do Jordanowa


SŁONE
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
7.27, 15.02, 7.40, 16.02, 9.02, 17.02, 10.02, 19.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02,
SOBOTA
7.27, 7.40, 9.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02,
legenda:
nie kursuje w niedziele i święta


SPYTKOWICE
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
5.53, 9.55, 14.15, 19.20, 6.00, 10.20, 14.55, 6.45, 10.55, 15.20, 7.10, 11.20, 15.55, 8.00, 11.55, 16.20, 8.20, 12.20, 16.55, 8.55, 13.12, 17.20, 9.20, 13.55, 18.20,
SOBOTA
5.53, 13.12, 6.00, 14.15, 6.45, 15.20, 8.20, 16.20, 9.20, 17.20, 10.20, 18.20, 11.20, 19.20, 12.20,
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
5.53, 6.45, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20,
legenda:


ZAKOPANE
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
5.50, 16.55, 7.30, 18.00, 8.40, 10.30, 11.15N, 13.00N, 14.20N, 15.20N,
NIEDZIELA
7.30, 10.30, 13.00N, 15.20N, 18.00,
legenda:
nie kursuje 25.12 i w Wielką Niedzielę
N - nie kursuje 24 i 31.12 oraz Wielką Sobotę w pozostałe dni świąteczne jak w niedzielę

 

© 2008 rabka-zdroj.com.pl